Μετά τη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαρτίου 2010, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σαρρής
Νάσος Πρόεδρος
Λαγός
Θανάσης Αντιπρόεδρος
Καρδάσης
Φώτης Γενικός Γραμματέας
Σκιαδάς
Πέτρος Ταμίας
Αγγελόπουλος Λουκάς Μέλος/Αναπλ.Ταμίας

Κολιφέτης Παναγιώτης Αναπλ. μέλος
Σπόντας Δημήτρης Αναπλ. μέλος


Ελεγκτική Επιτροπή:

Χατζηβασιλείου
Βαγγέλης
Ραδαίος Νίκος
Κριεζής Κώστας